Odmiany badań związanych ze spawaniem. Dowiedz się i korzystaj!

Posted on 15/02/2023 7:44am

Spawanie jest aktualnie jedną z najpopularniejszych metod łączenia razem materiałów. Zwykle metoda ta wykorzystywana jest do materiałów metalowych. Spawalnictwo jest całą dziedziną, mającą własną metodologię i przyrządy.
spawanie metali
Author: Paul Lindsey
Source: http://www.flickr.com
Dziedzina ta niejednokrotnie znajduje wykorzystanie w budowlance, gdzie najczęściej zachodzi konieczność łączenia ze sobą metalowych części konstrukcyjnych. Z tego powodu spawanie jest zadaniem wiążącym się ze sporą odpowiedzialnością, gdyż na tych spawach nierzadko oparta jest cała konstrukcja budynku. Dlatego spawanie (zobacz pillow plates production) objęte jest szeregiem norm, których należy w każdej sytuacji przestrzegać. Normy te zobowiązują przykładowo do przeprowadzania profesjonalnych badań spawanych powierzchni. Badania tego rodzaju dokonywane są na zróżnicowanych etapach – przed spawaniem, w czasie spawania i po. Bardzo ważne jest również badanie spawów po zakończeniu ich naprawy.

Badania polegające na obserwowaniu

Badania wizualne są podstawową formą badań stosowanych w spawalnictwie. Jak sama ich nazwa wskazuje, badania tego rodzaju opierają się na skrupulatnej obserwacji materiału dla oszacowania jego wytrzymałości i poprawności stworzenia. W swojej najbardziej podstawowej postaci badania tego rodzaju prowadzone są za pomocą nieuzbrojonego oka, wówczas oczywiście koniecznym elementem jest dobry wzrok osoby przeprowadzającej badanie (zobacz: nasze oferty) Dokonuje się tego także z zastosowaniem przyrządów optycznych takich jak na przykład różnorodne mikroskopy. Jednym z głównych warunków poprawnego przeprowadzania badań wizualnych jest zapewnienie odpowiedniego oświetlenia w pomieszczeniu.


Pozostałe badania

spawanie na placu budowy
Author: PEO ACWA
Source: http://www.flickr.com
Po badaniach wizualnych zwykle następuje czas na badania penetracyjne. Badania tego rodzaju służą do odnajdywania ewentualnych otworów i pęknięć w testowanej powierzchni, co znajduje zastosowanie zwykle przy spawaniu. Do takich badań potrzebne są dodatkowe przyrządy. Do szczelin w materiale wprowadza się specjalne substancje nazywane penetrantami. Następnie eliminuje się nadmiar penetrantu z badanego materiału. Z wykorzystaniem specjalnego wywoływacza określa się liczbę i kształt dziur i pęknięć w tworzywie. Tą metodą można więc przykładowo oszacować, czy obecne szczeliny nie są zagrożeniem dla całości konstrukcji.

Tags: materiał, wzrok, normy