Każde z narzędzi w zakładzie pracy musi być zupełnie sprawne, aby spełniało swoje najistotniejsze zadania

Posted on 21/11/2022 11:52am

Wszystkie wózki stosowane w w logistyce i dziedzinach pokrewnych powinny spełniać określone normy dotyczące wszelkiego bezpieczeństwa oraz higieny szczegółowo wyznaczone przepisami bhp. Ta reguła dotyczy tez wózków widłowych, czyli znanych pojazdów, które można znaleźć w większości hal produkcyjnych i magazynów.

Wózek widłowy
Author: Commander, U.S. 7th Fleet
Source: http://www.flickr.com
Podstawowym warunkiem, który ma szansę decydować o tym, że wózek widłowy - (hyster) zostanie dopuszczony do użytkowania, jest jego wspaniała sprawność. W celu gwarancji sprawności pojazdu trzeba przeprowadzać rutynową część konserwacyjną i przeglądy techniczne urządzenia. Musimy również pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami zabronione jest użycie w zamkniętych pomieszczeniach wózków wydzielających spaliny które są zasilane benzyną etylizowaną albo posiadającą odmienne toksyczne substancje.

Wózki widłowe to urządzenia, które mogą stworzyć mnóstwo rozmaitych niebezpieczeństw podczas eksploatacji. Dlatego przestrzeganie większości przepisów odnoszących si do bhp jest całkowicie istotne podczas pracy z tego rodzaju maszynami. Przepisy zupełnie określają, kto może wykorzystywać wózek widłowy. Jednym z standardowych wymagań jest ukończenie specjalnego kursu.

Kliknij ten link. Tam znajdziesz pożyteczne wiadomości na ten temat, opisane w naszymtekście.

Kurs na wózki widłowe obejmuje 48 godzin teorii a także 15 godzin praktyki i musi być przeprowadzony zgodnie z programem ustalonym przez Ośrodek Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki.


Wózek widłowy
Author: U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth Fleet
Source: http://www.flickr.com
użycie wózków widłowych w zakładzie pracy może nałożyć wyznaczone potrzeby na pracodawcę, który powinien ograniczyć pojawianie się zagrożeń i zadbać o odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Do jego obowiązków należy m. in. przeprowadzenie właściwych szkoleń, podczas których operatorzy wózków zapoznają się z instrukcjami obsługi oraz zasadami prawidłowego użytkowania pojazdów, jak również przepisami BHP.

Brak odnoszenia się do podstawowych przepisów bhp może prowadzić do bardzo wielu groźnych sytuacji grożących życiu i zdrowiu pracowników. Odpowiednie szkolenia a także doskonały stan techniczny pojazdów jest warunkiem zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa wszystkich osób, które znajdują się na terenie przedsiębiorstwa.

Tags: zdrowie, przepisy, benzyna, BHP, magazyn